- OFERTA -

APARATURA CHEMICZNA

Z zakresu aparatury chemicznej oferujemy:

Wymienniki płaszczowo – rurowe.

Zbiorniki magazynowe.

Zbiorniki ciśnieniowe.

Zbiorniki technologiczne.

Kolumny filtracyjne.

Podajniki ślimakowe.

Absorbery.

Adsorbery.

Mieszalniki technologiczne.

Cyklony.